Verpleging

Verpleging is bij ons gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap. Bij verpleging kunt u denken aan:

  • Wondzorg
  • Stomazorg
  • Katheterzorg
  • Sonde
  • Injecteren zoals insuline prikken
  • Bloedsuikers meten
  • Uitreiken van medicatie
  • Toedienen van medicatie

Naast verpleegkundige handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste om kunt gaan met uw ziekte en/of handicap. Het leven met een aandoening of handicap kan veel emoties teweegbrengen, dat begrijpen wij. Onze verpleegkundigen kunnen u hierin begeleiden en coachen. Wij kijken niet alleen naar de lichamelijke aspecten, maar ook naar de mentale aspecten van u als cliënt.

Uw zorgbehoefte
Advies, instructie en voorlichting is een belangrijk onderdeel van onze zorg. Samen met u bespreken wij uw wensen over de zorg en bekijken we wat wij voor u kunnen betekenen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een persoonlijk gesprek en om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Daarbij kan het gaan om persoonlijke verzorging en/of verpleging. Naar aanleiding van het gesprek stelt de wijkverpleegkundige samen met u een plan oftewel een indicatie op. De zorg wordt op basis van dit plan voor u georganiseerd.